Eesti lennuliikluses sündis uus rekord

Lennujuhid tornis

FOTO: Robert Parelo

Lennuliiklusteeninduse AS-i teatel ületas ööpäevas teenindatud lendude arv esmakordselt Eesti lennunduse ajaloos 800 lennu piiri.

Kui keskmiselt teenindatakse Eesti õhuruumis ühes ööpäevas ligi 600 lendu, siis 25. mail teenindas Lennuliiklusteeninduse AS esmakordselt Eesti lennunduse ajaloos 885 lendu. Nendest 185 lendu, kas maandusid või väljusid Eesti lennujaamades ning 71 lendu olid siseriiklikud lennud.

Lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe sõnul oli lendude arvu märgatav suurenemine seotud Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi (PRMF) toimumisega. «Lennutihedus Eesti õhuruumis on kasvutrendi näidanud mitmeid aastaid. Aasta esimeses pooles on see kasvanud Eesti õhuruumis lausa 8% ning kasvu prognoositakse ka aasta teise poolde,» rääkis Salumäe.

Ta lisas, et lennuliiklus on kõige tihedam suveperioodil ning hõredaim sügistalvisel ajal – novembris, detsembris, jaanuaris ja veebruaris. 

Salumäe sõnul mõjutab suvisel perioodil lennutihedust nii puhkajate aktiivsus kui ka hobilendurite tegutsemine õhuruumis. Samuti peab arvestama, et Eesti õhuruum ei piirne vaid maismaapiiriga. Põhiline osa Lennuliiklusteeninduse AS-i poolt teenindavatest lendudest moodustavad ida- ja läänesuunalised ülelennud.

«Kõige rohkem tehakse ülelende Euroopa ja Soome vahel, veidi vähem Vaikse ookeani suunal ning Venemaa suunal. Kokku teeme koostööd pea 1000 erineva kliendiga,» tõdes Salumäe.

Lennuliikluse tiheduse kasvu on näha kogu Euroopas. Möödunud aasta juulis läbis 21. juulil Suurbritannia õhuruumi 8800 lendu ühes päevas, mis tähistab rekordit Suurbritannia lennunduse ajaloos. Baltikumis ning Põhjamaades on numbrid siiski tagasihoidlikumad.

Eurocontroli (Euroopa Lennunavigatsiooni Ohutuse Organisatsioon) andmetel teenindati Lätis 2018. aasta esimese nelja kuu jooksul ligi 680, Leedus 720, Soomes 746 ja Rootsis 2118 lendu päevas.

«Lendude arvu suurenemine toob endaga kaasa lennujuhtide töökoormuse kasvu, kuid samas mõjub positiivselt ettevõtte majandustulemustele,» ütles Salumäe. Selleks, et töökoormust reguleerida, juurutatakse praegu III sektori piirkondlikku lennujuhtimiskeskust.

«Nii saame töökoormust jaotada rohkemate lennujuhtide vahel ühtlasemalt, sest on äärmiselt oluline, et lennuliiklus toimuks hilinemisteta ning ohutus oleks alati tagatud,»lisas Salumäe.